Rob Curgenven

Robert Curgenven – Bardo, instalacja dźwiękowa
otwarcie 22.11. godz. 18:00
czas trwania 22.11. – 12.12.


Bardo to nie-miejsce, strefa pomiędzy, przestrzenne i czasowe zawieszenie na skraju percepcji. Instalacja dźwiękowa 5.1, składająca się z dwóch osobnych strumieni dźwiękowych, działających dezorientacyjnie, zacierających granice wewnętrzności i zewnętrzności. Bardo zasiedla eteryczną wrażliwość dotykową, poruszając się od krawędzi ciszy do całkowitego zanurzenia w dźwięku, skupiając się na jego fizyczności - nie tylko wpływie na organizm, ale i sposobie, w jaki dźwięk może kształtować nasze postrzeganie przestrzeni i upływu czasu.

Robert Curgenven (1974) jest australijskim kompozytorem i muzykiem, mieszkającym w Cornwall. Jego praca obraca się wokół rezonansu produkowanego przez gramofony i własnoręcznie nagrywane płyty, włączając w to również nagrania terenowe z odległych rejonów świata, w których mieszkał. Interesuje go fizyczność dźwięku. Współpracuje z muzykami i artystami wizualnymi grając na najważniejszych festiwalach na świecie (jak Transmediale, Ultrahang, Audiograft, Alice Springs Desert Festival), oraz tworząc instalacje dźwiękowe w galeriach w Australii, Włoszech, Francji, UK, Niemczech i USA.
http://recordedfields.net/

Bardo is a non-place, an in-between zone, a spatial and temporal suspension operating at the edge of perception. Presented as a 5.1 sound installation that simultaneously delineates two separate environments in flux, sounds disorientingly enter and leave, merging and confusing the boundaries of interiority and exteriority. Bardo inhabits an aetheric tactility, moving from the edge of silence to moments of complete immersion; drawing on the physicality of sound - not just the physical impact on the body but the way in which sound can shape our perception of space and the flow of time.